دسته: مالی

مبانی پول: ممانعت از بدهی

در پایان این درس باید قادر باشید:
• سطحی از بدهی شخصی معقول را تخمین بزنید
• علائم بدهکاری اجباری را تشخیص دهید
• به طور موثر بدهی موجود را مدیریت کنید
• مزایای ممانعت از بدهی را تشخیص دهید

بیشتر

قیمت آن آرزو چند است؟

یافتن یک شغل- یا پیدا کردن یک کار بهتر- تنها یک گام به سمت زندگی در حد تقبلتان است. بیایید تصور کنیم که شما به تازگی یک فرصت شغلی مناسب داشته­ اید. پیش از عجله برای خرید آن ماشین جدید یا لباس­های تازه، شتابتان را کم کرده و این را در نظر بگیرید که این کار جدید چه بهایی برایتان خواهد داشت.

بیشتر
درحال بارگزاری