کسب و کار همانند سایر امور زندگی اصولی دارد که باید در یک فرایند تدریجی آموخته شود . بدین منظور باید فرهنگی در جامعه بوجود بیاید که افراد علاوه بر داشتن مهارت های اصلی  مهارت های کسب و کار نیز داشته باشند. از مهم ترین ویژگی های کار شما که مدیر یک تیم مجازی هستید این است که دارید به صورت تیمی فعالیت می کنید پس هیچ گاه این مورد و نکته ی بسیار مهم را از یاد نبرید و همواره آنرا به سایر اعضای تیم یادآوری کنید. اگر شما مدیر یک تیم مجازی هستید در اختصاص دادن کار به اعضای تیم مجازی بسیار دقیق و واضح عمل کنید. همچنین باید تضمین کنید که کار به موقع انجام خواهد شد. و این میسر نیست جز با پیگیری های دقیق و منضبط شما و تیم شما دقیقا تکثیر رفتار خود شماست و اگر شما یک مدیر پیگیر نباشید و مهم ترین وظیفه ی خود را که مدیریت یک تیم مجازی است به خوبی انجام ندهید نمی توانید از سایرین توقعی داشته باشید. در مدیریت یک تیم مجازی شما قطعا به ابزار هایی برای مدیریت تیم و مدیریت فرآیند ها و ارتباط با سایر اعضای تیم خود نیاز خواهید داشت که باید آنها را شناسایی کرده و در پیشبرد اهداف خود هرچه بهتر از این ابزار ها در تیم استفاده کرد. در اینفوگرافی زیر ۵ ابزار افزایش کارایی برای موفقیت تیم های مجازی ارائه شده است.

 

ابزار افزایش کارایی