برای اینکه حضور کسب و کارتان را در توییتر اثر بخش تر کنید نگاهی به ۲۰ نکته ی زیر بیندازید .

 

Top20TwitterMarketingTipsforBusinessesInfographic_5541175844ac3