محتوی پشتیبانی شده چیست؟

محتوی پشتیبانی شده یا اسپانسرد کانتنت، مقاله ای در قالب متن و نمودار است که در وبسایت های پر بیننده قرارداده می شود و آشکارا حاوی مواردی تبلیغاتی از یک شرکت است و هدف آن جلب توجه مخاطب از طریق محتوی است. محتوی پشتیبانی شده ابزاری تبلیغاتی است که شرکت ها می توانند برای تقویت برند خود از آن استفاده کنند.

در تحقیق که در این خصوص انجام شده مهمترین عوامل موفقیت محتوی پشتیبانی شده در قالب اینفوگرافی بتصویر کشیده شده است.

 

 

محتوی پشتیبانی شده

محتوی پشتیبانی شده