تبعیض جنسیتی برای استخدام تا حدودی از بین رفته و در بسیاری از شرکت‌ها تعداد کارمندان خانم و آقا یکسان است. اما سهم آن‌ها از مزایا و فرهنگ سازمان شرکت متفاوت است.

بحث تفاوت قائل شدن در استخدام خانم‌ها و آقایان همیشه یکی از موضوعات پرحاشیه بوده است. این تفاوت‌ها با گذشت زمان کمرنگ شده‌اند و در بسیاری از جوامع تعداد خانم‌ها و آقایانی که برای استخدام از طرف شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شوند یکسان است. اما زمانی که صحبت از شغل‌های مهم مدیریتی و حقوق و مزایا به میان می‌آید، سهم مردان بسیار بیشتر از زنان است. همچنین زمانی که پست‌های مدیریتی به زنان داده می‌شود همه از آن‌ها انتظار دارند که مانند مردان باشند و به‌نوعی از فرهنگ مردانه حاکم در جو شرکت حمایت کنند. اینکه زنان نیز مانند مردان شانس مساوی برای استخدام شدن دارند خیلی خوب است؛ اما کافی نیست. فرهنگ سازمانی شرکت‌ها باید به نوعی باشد که فرصت رشد و شکوفایی را برای تمام کارمندان و فارغ از جنسیتشان مهیا کند. هر شرکتی اگر تغییرات را از خودش آغاز کند این فرهنگ به‌زودی در میان تمام شرکت‌ها و ادارات پذیرفته خواهد شد و نیروهای بااستعداد تمایل بیشتری برای همکاری با آن‌ها نشان خواهند داد.

یکی از مباحث مطرح در حوزۀ تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و حاکمیتی شرکتی این است که میزان مشارکت زنان نسبت به مردان تحت‌الشعاع تعصبات مردانه قرار گرفته است. نابرابری‌های جنسیتی به ویژه در حوزۀ مدیریتی سبب شده تا آن‌گونه که شایسته است از نیروی بالقوۀ زنان استفاده نشود. زنان و مردان دارای سبک مدیریت و رهبری متفاوتی هستند، از جمله این تفاوت‌ها حساسیت اخلاقی متفاوت مانند تفاوت در محافظه‌کاری در گزارشگری مالی است. با وجود نشانه‌های انکارناپذیر پیشرفت زنان، چالش‌های بزرگی نیز دیده می‌شود که مهم‌ترین آن (که در سایر نقاط نیز وجود دارد) ایجاد توازن بین کار و مسوولیت‌های منزل برای زنان است. سنت‌ها، عرف و تعصبات هم محدودیت‌هایی جدی ایجاد می‌‌کنند. دسترسی به محیط شبکه‌ای مشکل دیگر است چرا که هنجارهای فرهنگی و اجتماعی کشورهای منطقه مراودات اجتماعی مردان و زنان را در خارج از محیط حرفه‌ای دشوار می‌سازند. در ادامه‌ی این اینفوگرافی به بررسی مواردی می‌پردازیم که تنوع جنسیتی در شرکت ها را بررسی می کند.

 

تنوع جنسیتی در شرکت ها